NL DOET 2012

Zorgboerderij 't Angelag nam deel aan NL DOET op 16 maart j.l. Deze aktie werd georganiseerd door het Oranje Fonds en is de grootste vrijwilligersactie van ons land. Iedereen wordt gestimuleerd om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Op 't Angelag hebben de vrijwilligers, bestaande uit een afvaardiging van het gemeentebestuur van Waalre, verschillende klussen rond het erf gedaan, zoals struiken en heggen geplant, omheiningen gemaakt etc.

Zie hieronder voor foto's van deze geslaagde dag!