Aanmelding

Om deel te kunnen nemen aan de dagactiviteiten op onze zorgboerderij heeft u een geldige beschikking nodig van de gemeente. Afhankelijk van de beschikking kunt u deelnemen aan de dagactiviteiten. In overleg bespreken we het vervoer: we halen en brengen u zelf of anders.

Een beschikking kan worden aangevraagd door u zelf of door uw huisarts of zorgtrajectbegeleider. Het besluit wordt door de gemeente bepaald op grond van objectieve criteria.

Indien u beschikt over een geldige beschikking of WLZ indicatie kunt u contact opnemen met de zorgboerderij om een afspraak te maken voor een intakegesprek. In dit gesprek is plaats voor wederzijdse kennismaking. Ook zal bekeken worden of en op welke dagen er plaats is binnen de zorgboerderij.

Na start van de dagactiviteiten vindt er na 2 maanden een evaluatie plaats met cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Uiteraard worden ook tussentijds zaken teruggekoppeld o.a. door gebruik van een correspondentieschrift, mail of telefoon.

AGB code

Voor cliënten met WMO of WLZ indicatie (ZIN): AGB code SZZ: 73732952

Voor cliënten met PGB indicatie: AGB code Zorgboerderij ’t Angelag: 41524478

Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Contact

Zorgboerderij ’t Angelag
Eric en Trinet Otten
Heikantstraat 20
5581 VB Waalre

Telefoon
040-2221363

E-mail
info@angelag.nl